VÄGBYGGEN
Vid anläggning av småvägar och skogsvägar är gallerskopan ett ovärderligt hjälpmedel. Du kan arbeta med hela processen i ett moment.

Med gallerskopan schaktar du dikena samtidigt som du anlägger vägbanan.

1. Gräv
Öppna gallret och fyll skopan med material där diket skall vara.

2. Sålla
Stäng gallret och vänd skopan där vägbanan skall anläggas. Det sållade materialet hamnar direkt där det skall användas.

3. Töm
Det material som är kvar i skopan efter sållningen töms på lämpligt ställe.

Med gallerskopan kan din grävmaskin utföra arbeten som normalt kväver flera maskiner. Anläggningen av vägen blir mycket effektiv och enkel. Med gallerskopans gripfunktion flyttar du enkelt stenar, stockar och stubbar som är kvar efter röjningsarbetet . Gripfunktionen är perfekt när du skall hämta och placera ut vägtrummor och liknande.

Vid anläggningen av vägen kan du nu göra alla arbeten med en maskin. Som beskrivet ovan schaktar du dikena och sållar massorna över området där vägbanan skall vara. Därefter behöver du bara schakta ut materialet över vägbanan.

Hela processen i ett moment med en skopa. Mycket snabbare och enklare än med konventionella metoder.

1. Gräv


2. Sålla


3. Töm